Čistírny odpadních vod

Stavba

 PDF

Popis

Dokončení (rok)

ČOV Plzeň Obnova ocelového plynojemuv realizaci
ČOV Prievidza Kogenerační jednotkav realizaci
ČOV Manětín Dodávka nové strojně-technologické části ČOV, ČSv realizaci
ČOV + ČKV Jih letiště Praha Rekonstrukce strojní technologie, sanace biologické linky ČOVv realizaci
ČOV Žilina Rekonstrukce dešťové zdržev realizaci
BČOV DEZA Intenzifikace ČOVv realizaci
ČOV Valaská Intenzifikace ČOVv realizaci
ČOV Beroun Intenzifikace ČOV2020
AČOV Tábor Intenzifikace a modernizace technologického vystrojení kalové koncovky2020
ČOV Čierny Balog
Rekonstrukce strojně-technologické části ČOV a ČS2019
ČOV Jindřichův Hradec Dodávka a montáž aeračního systému2019
ČOV+ ČKV letiště Praha více informacíHygienizace kalu2019
ČOV Mariánské Lázně více informacíIntenzifikace kalového a plynového hospodářství2019
ČOV Považská Bystrica Rekonstrukce vyhnívací nádrže2019
ČOV Šumperk Mechanické předčištění2019
ČOV Biotika Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství - ČOV Slov. Ľupča2018
ČOV Hořovice Vystrojení dosazovací nádrže2018
ČS Palkovice Realizace technologické části2018
ČOV Uherské Hradiště Kogenerační jednotka2018
ČOV Vítkov Rekonstrukce dosazovací nádrže2018
ČOV Zábřeh Výstavba vyhnívací nádrže I.2018
ÚČOV Praha Výroba, dodávka a montáž zařízení pro objekt nové vodní linky2018
ČOV Klatovy Rekonstrukce metanizační nádrže2017
ČOV Bánovce nad Bebravou
 více informacíRekonstrukce technologické části KaPH, lapáku písku, usazovací nádrže v rámci projektu "ČOV Sever"
2017
ČOV Partizánske více informacíKompletní rekonstrukce strojní části ČOV v rámci projektu "ČOV Sever"
2017
ČOV Topolčany Rekonstrukce technologické části KaPH v rámci projektu "ČOV Sever"
2017
ČOV Tábor - Klokoty Rekonstrukce ČOV2017
ČOV Biotika Rekonstrukce vyhnívací nádrže II.2017
ČOV Krásné Údolí, ČOV Hollandia více informacíRekonstrukce technologické části městské ČOV, přečištění odpad. vod spol. Hollandia2017
ČOV Žilina Rekonstrukce vyhnívací nárže2016
Kanalizace a ČOV Zlaté Moravce Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství, vystrojení DN, UN
2016
Ilava - ČOV Dubnica, ČS Ilava, ČS Ľavý Breh Dodávka strojně-technologické části2016
ČOV Karlovy Vary Dodávka technol, části a ASŘTP, kalové koncovky, sušení kalu2016
ČOV Modra Rekonstrukce ČOV - mechanické předčištění, kalové hospodářství2016
ČOV Opava Rekonstrukce vyhnívací nádrže, dodávka a montáž výrobků2016
ČOV Streženice - Púchov
 více informacíZásobobání a odkanalizování okresu Púchov - 1. etapa2015
ČOV a ČS Trenčianské Stankovce Dodávka technologické části2015
ČOV Litoměřice Rekonstrukce DN2015
ČOV Plzeň Obnova UN 1 a 22015
ČOV Sokolov Intenzifikace ČOV - 1. etapa2015
ČOV Velký Luh Nová kanalizace a ČOV s navrhovanou kapacitou 300 EO2015
ČS Krásnovce, Šamudovce Dodávka technologického zařízení2015
Valaliky Dodávka čerpacích stanic2015
ČOV Benešov více informacíRekonstrukce ČOV - dodávka technologické části2014
PČOV VUAB PHARMA Rekonstrukce průmyslové ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Bohumín Rekonstrukce plynového zařízení2014
ČOV Čaklov Zvýšení kapacity ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Dolní Břežany Vystrojení DN2014
ČOV Hošťka Rekonstrukce ČOV2014
ČOV Karlovy Vary Dodávka a montáž odstředivky2014
ČOV Martin Vrútky Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství2014
ČOV Pelhřimov Rozšíření kalového a plynového hospodářství2014
ČOV Plzeň Obnova tech. strojovny - II. etapa, revize VN I.2014
ČOV Rokycany Rekonstrukce aeračních systémů2014
ČOV Slovenská Ľupča Kanalizace a ČOV2014
ČOV Třinec Rekonstrukce plyn. míchání VN2014
ČOV Újezdec více informacíRekonstrukce ČOV III. a IV. etapa2014
ČOV Ústí nad Orlicí více informacíRekonstrukce kanalizace a ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Kysucké Nové Mesto Dodávka kalového a plynového hospodářství2013
ČOV Kutná Hora Dodávka kalového a plynového hospodářství a kotelny2013
ČOV Leopoldov Vystrojení dosazovacích nádrží2013
ČOV Mladá Boleslav ČOV II. úpravy plynového hospodářství2013
ČOV Plzeň Revize vyhnívací nádrže II.2013
ČOV Cheb více informacíRekonstrukce ČOV2013
ČOV Žilina více informacíRekonstrukce ČOV-dodávka technologické části
2013

ČOV Domažlice

 více informací

Intenzifikace ČOV - dodávka technologické části

2012

ČOV Rajec

 více informací

Verejná kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV – generální dodávka

2012

ČOV Plzeň

 více informací

Rekonstrukce ČOV-dodávka technologické části 

2012

ČOV Chotusice více informacíRekonstrukce ČOV2012
ČOV Frýdek Místek Rekonstrukce strojovny plynojemu2012
ČOV Třinec Rekonstrukce plynovodů2012
ČOV Púchov Krytá skládka kalu2012
ČOV Borovany Vystrojení dosazovací nádrže2012
ČOV Liptov Čerpací stanice2012
ČOV Velhartice Rozšíření ČOV vč. vybudování jímky na sváž. odpadní vody2012

ČOV Frýdek Místek

 

Rekonstrukce plynovodu ČOV

2011

ČOV Havířov

 

Rekonstrukce plynového zařízení ČOV

2011

ČOV Orlová

 

Rekonstrukce plynového zařízení ČOV

2011

ČOV Česká Lípa

 více informací

Rekonstrukce ČOV  - dodávka technologické části

2011

ČOV Havlíčkův Brod

 

Rekonstrukce plynového hospodářství ČOV a dmychány

2010

ČOV Zlín

 

rekonstrukce ČOV  -  kalové hospodářství

2010

ČOV Louny

 

Rekonstrukce ČOV -  kalové hospodářství

2010

ČOV Rakovník

 

Intenzifikace ČOV  - kalové hospodářství

2010

ČOV Litvínov

 více informací

Modernizace čistírny odpadních vod, kompletní kalové, plynové a tepelné hospodářství

2010

ČOV Okrouhlá

 více informací

Čistírna odpadních vod s návrhovou kapacitou 400 EO

2010

ČOV Ledvice

 

Vystrojení UN a DN

2009

ČOV Synthézia

 více informací

Průmyslová čistírna odpadních vod, technologické vystrojení dosazovací nádrže

2009

ČOV Senica

 

Rekonstrukce DN3,4

2009

ČOV Varnsdorf

 více informací

Rekonstrukce čistírny odpadních vod, kompletní kalové a plynové hospodářství

2008

ČOV Otrokovice

 

Intenzifikace plynového hospodářství TOMA

2009

ČOV Liberec

 

Rekonstrukce ČOV - kalové a plynové hospodářství

2008

AČOV Tábor

 

Rekonstrukce 2 ks vyhnívacích nádrží

2008

ČOV Brezno

 

GD, rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu, plynojem, oprava plynového hospodářství

2008

ČOV Banská Bystrica

 více informací

GD, rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu

2008

ČOV Mladá Boleslav

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2008

ČOV Heřmanova Huť

 

Intenzifikace ČOV

2008

ČOV Šala

 více informací

Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod

2008

ČOV Šala- Veča

 více informací

Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod

2008

ČOV Banská Bystrica

 

Čistírna odpadních vod, rekonstrukce kalového, plynového a energetického hospodářství

2008

ČOV Holýšov

 více informací

Čistírna odpadních vod s návrhovou kapacitou    7 000 EO

2008

ČOV Povážská Bystrica

 

Čistírna odpadních vod, 2.etapa rekonstrukce a intenzifikace

2008

ČOV Senica

 

GD rekonstrukce dosazovací nádrže, řetězový shrabovák Finnchain

2007

ČOV Bratislava Vrakuňa

 

Kogenerace a odsiřování bioplynu

2007

ČOV Mladá Boleslav

 

Revize a úpravy vyhnívacích nádrží

2007

ČOV Karlovy Vary

 více informací

Rekonstrukce ČOV - odstranění anorganického dusíku a úpravy kalového hospodářství

2007

ČOV Rexam

 

Vybudování nového filtračního systému a elektroinstalace pro celou ČOV

2007

ČOV Aš

 

GD rekonstrukce kalového a plynového hospodářství 2. a 3. etapa

2007

ÚČOV Vrakuňa
VČS Ivanka při Dunaji

 

Technologické vystrojení čerpací stanice

2007

ČOV Žilina

 

Dodávka a montáž plynojemu Sattler 1500 m³ vč. rekonstrukce strojovny a opravy vyhnívací nádrže 1

2007

ČOV Humenné

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2007

ČOV Havlíčkův Brod

 

Rekonstrukce vyhnívací nádrže

2007

ČOV Senica

 

Kogenerační jednotka

2007

ČOV Vrakuňa

 

Kogenerační jednotka

2007

ČOV Jirkov

 

2. etapa kalového hospodářství, elektro + ASŘTP

2007

ČOV Ruzyně

 

Shrabovací zařízení FINNCHAIN

2007

ČOV Bezděkov- Koryta

 

Vystrojení čerpací stanice

2007

ČOV Komárno

 

Odsiřování bioplynu

2007

ČOV Povážská Bystrica

 

Projekt a realizace rekonstrukce ČOV

2006

ČOV Jirkov

 

Intenzifikace ČOV

2006

ČOV Jihlava

 

Plynové hospodářství a odvodnění kalu

2006

ČOV Šumperk

 

Dodávka a montáž plynojemu Sattler 500m3 vč. strojovny

2006

ČOV Lanškroun

 

Řetězové shrabováky Finnchain + kompletní vystrojení dosazovacích nádrží

2006

ČOV Aš

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2006

ČOV Humpolec

 

Plynová kompresorovna

2006

ČOV Rakovník

 

Úpravy plynového hospodářství

2006

ČOV Biotika

 

Dodávka a montáž odsiřování bioplynu

2006

ČOV Bratislava Petržalka

 

Montáž kogenerace

2006

ČOV Kolín

 

Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV

2006

 

Stavba


 

PopisDokončení   (rok)ČOV   Domažlice


 

Intenzifikace   ČOV - dodávka technologické částiv   realizaciČOV   Cheb


 

Rekonstrukce   ČOV  v   realizaciČOV   Žilina


 

Rekonstrukce   ČOV-dodávka technologické části v   realizaciČOV   Rajec


 

Verejná   kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV – generální dodávka2012ČOV   Plzeň


 

Rekonstrukce   ČOV-dodávka technologické části 2012ČOV   Frýdek Místek


 

Rekonstrukce   plynovodu ČOV2011ČOV   Třinec


 

Rekonstrukce   plynovodu ČOV2011ČOV   Havířov


 

Rekonstrukce   plynového zařízení ČOV2011ČOV   Orlová


 

Rekonstrukce   plynového zařízení ČOV2011ČOV   Česká Lípa


 

Rekonstrukce   ČOV  - dodávka technologické části2011ČOV   Havlíčkův Brod


 

Rekonstrukce   plynového hospodářství ČOV a dmychány2010ČOV   Zlín


 

rekonstrukce   ČOV  -    kalové hospodářství2010ČOV   Louny


 

Rekonstrukce   ČOV -  kalové hospodářství2010ČOV   Rakovník


 

Intenzifikace   ČOV  - kalové hospodářství2010ČOV   Litvínov


 

Modernizace   čistírny odpadních vod, kompletní kalové, plynové a tepelné hospodářství2010ČOV   Okrouhlá


 

Čistírna   odpadních vod s návrhovou kapacitou 400 EO2010ČOV   Ledvice


 

Vystrojení   UN a DN2009ČOV   Synthézia


 

Průmyslová   čistírna odpadních vod, technologické vystrojení dosazovací nádrže2009ČOV   Senica


 

Rekonstrukce   DN3,42009ČOV   Varnsdorf


 

Rekonstrukce   čistírny odpadních vod, kompletní kalové a plynové hospodářství2008ČOV   Otrokovice


 

Intenzifikace   plynového hospodářství TOMA2009ČOV   Liberec


 

Rekonstrukce   ČOV - kalové a plynové hospodářství2008AČOV   Tábor


 

Rekonstrukce   2 ks vyhnívacích nádrží2008ČOV   Brezno


 

GD,   rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu, plynojem, oprava   plynového hospodářství2008ČOV   Banská Bystrica


 

GD,   rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu2008ČOV   Mladá Boleslav


 

Rekonstrukce   kalového a plynového hospodářství2008ČOV   Heřmanova Huť


 

Intenzifikace   ČOV2008ČOV   Šala


 

Celková   rekonstrukce čistírny odpadních vod2008ČOV   Šala- Veča


 

Celková   rekonstrukce čistírny odpadních vod2008ČOV   Banská Bystrica


 

Čistírna   odpadních vod, rekonstrukce kalového, plynového a energetického hospodářství2008ČOV   Holýšov


 

Čistírna   odpadních vod s návrhovou kapacitou      7 000 EO2008ČOV   Povážská Bystrica


 

Čistírna   odpadních vod, 2.etapa rekonstrukce a intenzifikace2008ČOV   Senica


 

GD   rekonstrukce dosazovací nádrže, řetězový shrabovák Finnchain2007ČOV   Bratislava Vrakuňa


 

Kogenerace   a odsiřování bioplynu2007ČOV   Mladá Boleslav


 

Revize   a úpravy vyhnívacích nádrží2007ČOV   Karlovy Vary


 

Rekonstrukce   ČOV - odstranění anorganického dusíku a úpravy kalového hospodářství2007ČOV   Rexam


 

Vybudování   nového filtračního systému a elektroinstalace pro celou ČOV2007ČOV   Aš


 

GD   rekonstrukce kalového a plynového hospodářství 2. a 3. etapa2007ÚČOV   Vrakuňa
VČS Ivanka při Dunaji


 

Technologické   vystrojení čerpací stanice2007ČOV   Žilina


 

Dodávka   a montáž plynojemu Sattler 1500 m³ vč. rekonstrukce strojovny   a opravy vyhnívací nádrže 12007ČOV   Humenné


 

Rekonstrukce   kalového a plynového hospodářství2007ČOV   Havlíčkův Brod


 

Rekonstrukce   vyhnívací nádrže2007ČOV   Senica


 

Kogenerační   jednotka2007ČOV   Vrakuňa


 

Kogenerační   jednotka2007ČOV   Jirkov


 

2.   etapa kalového hospodářství, elektro + ASŘTP2007ČOV   Ruzyně


 

Shrabovací   zařízení FINNCHAIN2007ČOV   Bezděkov- Koryta


 

Vystrojení   čerpací stanice2007ČOV   Komárno


 

Odsiřování   bioplynu2007ČOV   Povážská Bystrica


 

Projekt   a realizace rekonstrukce ČOV2006ČOV   Jirkov


 

Intenzifikace   ČOV2006ČOV   Jihlava


 

Plynové   hospodářství a odvodnění kalu2006ČOV   Šumperk


 

Dodávka   a montáž plynojemu Sattler 500m3 vč. strojovny2006ČOV   Lanškroun


 

Řetězové   shrabováky Finnchain + kompletní vystrojení dosazovacích nádrží2006ČOV   Aš


 

Rekonstrukce   kalového a plynového hospodářství2006ČOV   Humpolec


 

Plynová   kompresorovna2006ČOV   Rakovník


 

Úpravy   plynového hospodářství2006ČOV   Biotika


 

Dodávka   a montáž odsiřování bioplynu2006ČOV   Bratislava Petržalka


 

Montáž   kogenerace2006ČOV   Kolín


 

Projektová   dokumentace na rekonstrukci ČOV2006