Výrobky pro bioplynové hospodářství ČOV a bioplynové stanice
 • Textilní dvoumebránové plynojemy  
 • Suché plynojemy
 • Míchadlo MSDH 
 • Pasterizační nádrž 
 • Dávkovací zařízení vč. dopravníku  
 • Příjmová vana biologicky rozložitelných odpadů  
 • Zásobník odvodněného kalu s vyhrnovacím dnem  
 • Strojovna plynojemu
 • Kontejnerové provedení strojoven plynojemů
 • Plynové kompresorovny
 • Zařízení pro biologické odsiřování bioplynu
 • Zařízení pro likvidaci zbytkového bioplynu řady ZLB
 • Zařízení pro snižování vlhkosti bioplynu
 • Kapalinové pojistky, odvodňovače, vodní uzávěry, jímače plynu, odlučovače oleje
   
 • Mechanické přetlakové pojistky
 • Plastové zásobníky vody s automatickým ovládáním zavodnění
 • Plynové filtry  
 • Souhrn vyrobků pro čistírny odpadních vod a bioplynové stanice