Výrobky pro kalová hospodářství ČOV
 • Systémy dopravy, drcení a praní shrabků
 • Čerpací stanice kalu  
 • Mamutová čerpadla   
 • Technologická vystrojení vyhnívacích a uskladňovacích nádrží
 • Míchadlo MSDH 
 • Ocelové vrchlíky a víka vyhnívacích nádrží  
 • Technologická vystrojení strojoven kalového hospodářství
 • Šroubovicové výměníky tepla voda – kal řady TVVK  
 • Tepelný výměník trubkový teplá voda - kal   
 • Zásobník odvodněného kalu s vyhrnovacím dnem    
 • Rekuperace tepla při termofilní stabilizaci kalu  
 • Zařízení pro tepelnou dezintegraci kalu  
 • Revizní šachty s obslužnou plošinou k ponorným míchadlům
 • Plynotěsná průhledítka metanizačních nádrží
 • Systémy dávkování přípravků proti pěnění VN
 • Sila pro vápenný hydrát SNSS 
 • Ocelová uskladňovací sila SNOK   
 • Kryté skládky odvodněného kalu
 • Souhrn vyrobků pro čistírny odpadních vod