Zpracování bioodpadů

Činnost akciové společnosti K&K TECHNOLOGY spočívá zejména v komplexním přístupu k řešení technologického systému nakládání s bioodpady, ve vlastním vývoji a v použití nejmodernějších technologií pro zpracování bioodpadů.

Kromě dodávek jednotlivých zařízení poskytuje akciová společnost K&K TECHNOLOGY také komplexní řešení v oblasti bioplynových stanic a zpracování bioodpadů. K&K TECHNOLOGY je u projektu od samotného začátku až po uvedení do provozu, svým zákazníkům zpracovává projekty, celkové návrhy technologických řešení, optimalizaci procesů, uvedení do provozu a servis vč. systému řízení a elektro vystrojení. 

 

K&K TECHNOLOGY a.s. nabízí služby a technologická zařízení na zpracování různých bioodpadů (BRO, BRKO), jako jsou např.:

 • gastroodpad a potravinářský odpad (potraviny s prošlou zárukou a v obalech)
 • čistírenské kaly
 • jateční odpad
 • odpady z živočišné výroby
 • substráty

 

Do provozů odpadových bioplynových stanic, bioplynových zemědělských stanic a čistíren odpadních vod K&K TECHNOLOGY nabízí technologická zařízení pro zpracování bioodpadů:

 • příjmové vany na bioodpady s posuvným dnem, nebo se šneky
 • šnekové dopravníky pro přepravu bioodpadů
 • separační zařízení
 • drtící zařízení
 • jímky, nádrže pro akumulaci s ponornými míchadly
 • pasterizační nádoby
 • systém řízení technologických procesů
 • technologickou část elektro (rozvody, výroba rozvaděčů, montáže, zprovoznění)

 

Společnost realizuje zpracování bioodpadů v bioplynových stanicích na:

 • bioplyn
 • teplo
 • zelenou elektřinu
 • biometan