Průmyslová automatizace

Řízení provozu vodohospodářských zařízení prostředky informačních technologií umožňuje výrazné zlepšení náročné obsluhy složitých technologických celků čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic a vodohospodářských dopravních (potrubních systémů). K&K TECHNOLOGY  a.s. projektuje vybavení technologických zařízení staveb měřením a regulací,  průmyslovou automatizací a navrhovaná a dodávaná zařízení  vybavuje vlastním řídícím softwarem.

Významným přínosem průmyslové automatizace je harmonizace řízených procesů nezávisle na přítomnosti obsluhy v kterékoliv denní nebo noční době. Zároveň je zajištěn signalizování vybraných provozních odchylek, průběžný sběr a vyhodnocování dat. K dispozici jsou pro jednotlivé uzly i celky algoritmy pro řízení v reálném čase s využitím dynamických modelů.

Vizualizace procesů s využitím vlastního SW  poskytuje podrobné grafické znázornění chodu jednotlivých zařízení nezávisle na jejich vzdálenosti od řídicího stanoviště. Přes plnou automatizaci zachovávají systémy K&K TECHNOLOGY a.s. možnost přímého zásahu obsluhy do řízení.

Specialisté K&K TECHNOLOGY a.s. mají zkušenosti s tvorbou průmyslové automatizace nejen pro vodohospodářské stavby, ale také pro nejrůznější procesy v průmyslu - pece, sušárny, výrobní linky. Jsou schopni předem podrobně vyhodnotit potřeby daného technologického celku a připravit propracovaný software.