Čistírny odpadních vod

K&K TECHNOLOGY a.s. dodává investiční celky čistíren odpadních vod jak pro komunální tak pro průmyslovou sféru. Je připravena zajistit kompletní škálu služeb -  počínaje přípravnými studiemi, předprojektovou a projektovou přípravou, přes realizaci veškerých dodávek včetně montáže, až po komplexní odzkoušení, uvedení do provozu, servisní služby a provozní poradenství.

Důležitou součástí kvalifikované přípravy a realizace čistíren odpadních vod je technologický návrh procesu čištění odpadních vod. K&K TECHNOLOGY a.s. zajišťuje tyto návrhy jednak vlastními specialisty, jednak v úzké spolupráci s renomovanými partnery a institucemi.

Při realizaci dodávek čistíren odpadních vod klade K&K TECHNOLOGY a.s. důraz na to, aby co nejlépe vyhovovala danému prostředí a danému klientovi nejen samotná technologie, ale i její provozování.

K&K TECHNOLOGY a.s. má značné zkušenosti s novými stavbami stejně tak jako s rekonstrukcemi, modernizacemi a intenzifikacemi celých čistíren odpadních vod i jejich vybraných částí (uzlů).

 

Základní rozsah nabízených technologií